ACTIVITATS CURS 2022-2023

Les dates es respectaran. Els llocs poden variar si les circumstàncies ho requereixen.

I també al nostre Facebook: https://www.facebook.com/GanapiesTantComPuc