Del Vendrell a Tomoví pel camí dels Molins

El camí dels Molins comença al Vendrell i, seguint per la vora de la riera de la Bisbal, arriba a Tomoví, d’on s’extreu bona part de l’aigua que es consumeix al Vendrell. Fins a finals del sXIX o principis del sXX pel camí s’anaven trobant diversos molins fariners que aprofitaven l’aigua que sortia de diverses […]

Ganàpies!